Doprava, platba, obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Základní údaje
Dodavatel
UNISMAL Trade s.r.o. Sídlo: Slovinská 765/15, 101 00, Praha 10

IČ: 01719599
DIČ: CZ01719599
(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje:

Pro veškerou korespondenci prosím využívejte pouze adresu firmy (Slovinská 765/15, 101 00, Praha 10), pro mailovou komunikaci používejte adresu: partyrepracky@seznam.cz
Obchodní oddělení:
Tel.:+420 604 655 117

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
Fio Banka (CZ) - 2500731538/2010

2. Objednávka zboží
Seznam zboží na stránkách www.partyrepracky.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Potvrzení objednávky dodavatelem je považováno za uzavření kupní smlouvy.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.
Zrušení objednávky: Zákazník může bez udání důvodu zrušit objednávku. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží
Zboží posíláme prostřednictvím Zásilkovny  na pobočku zásilkovny nebo Zásilkovnou přímo na adresu a to na dobírku nebo bez dobírky (při platbě předem na účet). Cena zásilkovna na pobočku 50,-kč (+25,-kč dobírka), cena zásilkovna na adresu 75,-kč (+25,- kč dobírka). Při objednávce nad 890 kč doprava zdarma.
Zásilky na Slovensko: poštovné od 300 Kč (zasíláme přes PPL - DHL na Slovensku) Při objednávce nad 1780,-kč doprava zdarma.

Dodací lhůta:
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo , obvykle do 1-5 pracovních dnů (pokud je skladem!!) od závazného potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, je lhůta dodání zpravidla delší (1-4 týdny).Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

4. Osobní odběr zboží
Je možný na prodejně U Pitbulla (Lublaňská 695/30, 120 00, Praha 2) tel: 604655177. Nebo v Restauraci Raclettka (Lublaňská 695/30, 120 00, Praha 2) tel: 605280965. Zboží je zákazníkovi ve skladu dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží ve skladu dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží ve skladu dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem. Cena osobního odběru je zdarma.

5. Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Postup reklamace:
Zboží k reklamaci nám zašlete na adresu: Obchod U Pitbulla, Lublaňská 695/30, 120 00, Praha 2Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace Vám opravené zboží doručíme na Vaši adresu zdarma bez poštovného. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

7. Odstoupení od smlouvy
Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.Postup v případě odstoupení od smlouvy Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu partyrepracky@seznam.cz nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího nebo prostřednictvím složenky po podpisu dobropisu. Zákazníkovi se nevrací poštovné!

V případě nepřevzetí zásilky zákazníkem může dodavatel požadovat poštovné až ve výši 100%.

8. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit.

Odesláním objednávky souhlasíte zároveň s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.partyrepracky.cz


Možnosti dopravy

1 ) Zásilkovna (odběr na Vámi vybrané pobočce zásilkovny) 60,-

2) Zásilkovna (dodání k Vám domů / na adresu) 79,-

3) Osobní odběr je možný na těchto místech: 0,-

Obchod U Pitbulla (Lublaňská 30, 120 00, Praha 2)

úterý 12:00 - 19:00

středa 10:00 - 16:00

čtvrtek 13:00 - 19:00

pátek 12:00 - 17:00

Restaurace Raclettka (Lublaňská 30, 120 00, Praha 2)

Pondělí - Pátek 17:00 - 22:00

Platba

- hotově při převzetí (při osobním odběru na prodejně U Pitbulla nebo v Restauraci Raclettka není platba kartou možná) 0,-kč

- převodem na účet  0,-kč

- dobírkou (+20,-kč)